Landelijke opschoondag 23 maart 2019

13 februari 2019 | Gemaakt door Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Zaterdag 23 maart is het Landelijke Opschoondag. In heel Nederland komen deze dag buren, verenigingen en sportclubs samen in actie voor een schonere buurt. Zo werken ze aan meer bewustzijn rondom zwerfafval. De dag draagt daarnaast bij aan meer verbondenheid en is vaak hartstikke gezellig. Daarom zet ook het Land van Cuijk en Boekel weer in op een succesvolle opschoondag.

Meer informatie

Woonwensenonderzoek Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

11 februari 2019 | Gemaakt door Maurice Roefs

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert organiseren een woonwensenonderzoek. Dat doen ze niet afzonderlijk, maar in samenwerking met de andere gemeenten in de regio Brabant-Noordoost. Dinsdag 5 februari 2019 heeft er in de gemeentelijke informatierubriek de bijgevoegde vooraankondiging gestaan.

Lees er meer over

Bekijk de nieuwe Facebookpagina van WCC!

30 januari 2019 | Gemaakt door Peter van Grinsven

WCC heeft tegenwoordig ook een Facebookpagina! Kijk eens wat daar is te lezen...

Ontdek de pagina hier

Zwerfvuil in de gemeente Cuijk

2 januari 2019 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Zwerfvuil blijft, altijd en overal, een probleem. De lokale overheid is niet toegerust om alle zwerfvuil te verwijderen. Dus ligt er een schone taak voor ons burgers! In ons werkgebied zijn bij de WCC (Wijkraad Cuijk Centrum) al een tweetal initiatieven bekend waarbij buurtbewoners gezamenlijk een plan maken om zwerfvuil zo veel en zo snel als mogelijk op te ruimen. Zowel de Wijkraad als de gemeente juicht dit van harte toe. De gemeente ondersteunt dit door o.a. het beschikbaar stellen van materiaal. Op onze website vinden jullie alle details van de gemeentelijke regeling.

Lees meer...

Nieuwe leden voor de Wijkraad Cuijk Centrum

27 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Wij zijn (altijd) op zoek naar nieuwe leden voor onze Wijkraad. Ons streven is om zowel geografisch (verdeeld over ons werkgebied) als qua leeftijdsopbouw een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te realiseren. Iedereen die affiniteit heeft met ons vrijwilligerswerk en dit dus een goede zaak vindt is van harte welkom. Wel hebben we een lichte voorkeur voor mensen uit ons deelwerkgebied tussen Molenstraat, spoorlijn, Maas en Beersebaan. Ook aspirant-leden uit het gebied 'over het spoor' (westzijde spoorlijn) en het gebied ten zuiden van de lijn Graaf Hermanstraat/'t Zand zijn op dit moment ondervertegenwoordigd. Jongere mensen (tot 60 jaar!) zijn niet vertegenwoordigd in onze Wijkraad. Ook wij ondervinden de gevolgen van vergrijzing en/of ontgroening. Dus als je nog jong(er) en enigszins onbezonnen bent, kom dan ons team versterken.

Wij fungeren vaak als intermediair tussen de lokale politiek en de burger. Dus enige affiniteit met het lokale wel en wee, maar vooral 'een warm hart voor de goede Cuijkse (centrum)zaak' is een dikke pré.

Je wordt niet meteen voor de leeuwen gegooid. Je mag gerust een kijkje in de keuken nemen. Daarna kun je een meer gefundeerde beslissing nemen. Als je het 'eng' vindt om als jonge hond tussen al die 'grieze wiezen'te vertoeven mag je ook proberen om als duo de Wijkraad te versterken. Dan heb je wellicht steun aan elkaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons secretariaat. Je mag ook een van de leden rechtstreeks aanspreken.

BeestenBende

24 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

De BeestenBende is een speciale club voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Inmiddels zijn al meer dan 8000 kinderen lid (geweest) van deze club.

Lees meer...

Stoep sneeuw- en ijsvrij

22 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Nu de winterperiode weer in aantocht is sluiten wij graag bij het verzoek van de gemeente Cuijk om bij gladheid uw 'stoepje' zoveel als mogelijk ijs- en sneeuwvrij te maken zodat de mensen veilig van A naar B kunnen gaan.

Nieuw project met Merletcollege

22 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Binnenkort gaan we, opnieuw samen met het Merletcollege, zeer waarschijnlijk van start met een project over zwerfvuil. Zodra alles in kannen en kruiken is kunnen jullie best spectaculaire acties verwachten. Blijf ons volgen…

Presentatie bouwplannen in ons werkgebied

18 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Binnenkort gaan we de bouwplannen die op stapel staan in het centrum voor u op een rijtje zetten.

Veilig fietsen van thuis naar school

11 november 2018 | Gemaakt door Jos Jansen

Nu het merletcollege op de locatie Katwijkseweg een aantal maanden draait, is er wederom door scholieren een onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid. Met name de ervaringen die opgedaan zijn op de fietsroutes van thuis naar deze nieuwe school. Klik op de foto voor meer informatie.

Snelfietsroute Cuijk-Nijmegen

11 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Dankzij de samenwerking tussen provincies, gemeenten, rijk en de fietsersbond komt er tussen Cuijk en Nijmegen een snelfietsroute. In februari 2016 is er een informatieavond geweest over de stand van zaken. Er is met, en tot tevredenheid van de aanwonenden overleg geweest over allerlei punten. Inmiddels worden die punten en andere details m.b.t. de uitvoering uitgewerkt. Naar verwachting komt er eind van 2018 een herziene presentatie. Op donderdag 13-12-2018 is er een inloopavond over de fietsbrug in MFA de Valuwe.

Er is vanuit de regio voorzichtige belangstelling om op deze snelfietsroute aan te sluiten.Vind meer inforamtie van de gemeente Cuijk vind je via deze link.

Witte voetjesactie in Cuijk

9 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Op 7 februari 2017 heeft het cluster Cuijk-Zuid een DDO (donkere dagen offensief) controle gehouden. In de middag is er een staande controle gehouden op de St. Annastraat en de Jan van Cuijkstraat. Hierbij zijn flyers met preventietips ter voorkoming van woninginbraken uitgedeeld aan 600 bestuurders. Ondanks eerdere plannen komt er voorlopig geen vervolgactie i.v.m. andere prioriteiten bij het bevoegd gezag

Lees meer over de resultaten van de actie.

Woninginbraken in Cuijk

9 november 2018 | Gemaakt door Jos van Lijssel - wijkagent

In Cuijk zijn de afgelopen tijd diverse woninginbraken geweest, wat vooral voor de slachtoffers een enorme impact heeft. Ik vind dan ook dat we er samen alles aan moeten doen om het aantal woninginbraken te minimaliseren. De politie investeert hier al in, maar ook de burger zelf kan een steentje bijdragen. Onlangs was/is er weer sprake van een inbraakgolf in Padbroek. Dus het blijft altijd actueel om preventie te plegen.

Er zijn steeds meer online buurtpreventiegroepen, vooral via WhatsApp.

Lees meer over hoe u een buurtpreventiegroep kunt opzetten.

Openbare vergadering Wijkraad Centrum

9 november 2018 | Gemaakt door Wijkraad Centrum

Zodra de herinrichtingsplannen van het centrum definitief zijn zal de gemeente Cuijk deze plannen naar verwachting dit jaar nog presenteren tijdens een Openbare Vergadering. Ook zal het vervolg van de reconstructie van de Grotestraat n.a.v. de archeologische perikelen worden getoond. Hebt u, als inwoner van ons centrum, nog andere zaken die de aandacht verdienen dan kunt u dat melden bij het secretariaat. In overleg met u, gaan we kijken of dit mogelijk is en hoe we dat het beste kunnen doen.

Bekijk het artikel over de vergadering.

Nu ook herstelapp gemeente Cuijk

5 mei 2016 | Gemaakt door Cuijks Weekblad

Cuijk, Mill en Grave lanceren volgende week een app voor mankementen in straatbeeld.

Bekijk het volledige artikel over deze app.

Fotogalerij

 

 

Wijkraad Cuijk-Centrum

Stichting Wijkraad Cuijk-Centrum staat graag voor u klaar. Hieronder vindt u onze gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Telefoon:06 1364 6446
KvK nr.: 41086071
Opgericht: 07-03-1996
E-mail: secretariaat@wijkraadcentrum.nl