Café Brein 2020

25 januari 2020 | Gemaakt door Café Brein

In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is. De bijeenkomsten vinden plaats op 9 maart, 8 juni en 14 september 2020.

Bekijk hier de flyer.

Voortgang werkzaamheden Maasstraat

24 januari 2020 | Gemaakt door Bas van As

Infrascoop, die de werkzaamheden in de Maasstraat verrichten, lopen voor op de planning. Het bedrijf wil de werkzaamheden aan de bestrating in week 5 afronden. Onder het afronden van de werkzaamheden hoort ook het opbreken en herstraten van de kruising Maasstraat en Grotestraat (het gedeelte voor de Schouwburg). De planning is om deze kruising maandag (27 januari) op te breken.

Lees het volledig bericht.

Omgevingsdialoog herontwikkeling Molenstraat 43

21 januari 2020 | Gemaakt door P&R Projectontwikkeling bv

Sinds enige tijd is P&R Projectontwikkeling B.V. eigenaar van de locatie Molenstraat 43 in Cuijk, die op de foto hieronder te zien is bij het rode pijltje. Deze locatie willen ze graag ontwikkelen voor woningbouw. Op donderdag 30 januari 2020 organiseren ze daarom een bijeenkomst om met u van gedachten te wisselen. U bent van harte welkom tussen 16.00 uur en 17.30 uur in Den Oeiep Ontmoetingscentrum (Bernhardstraat 5, 5431TW Cuijk).

Lees het volledig bericht.

Welzijnsbezoekers komen langs

12 januari 2020 | Gemaakt door SWOC

In het komende voorjaar ontvangen 75 en 80-jarige inwoners een brief waarin zij kunnen aangeven of zij samen met een welzijnsbezoeker een vragenlijst willen invullen. Aan de hand van de reacties op deze brief gaan welzijnsbezoekers van SWOC langs bij betreffende inwoners.

Lees het volledig bericht.

Meer woninginbraken tijdens de donkere dagen

4 december 2019 | Gemaakt door Gemeente Cuijk

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In de donkere maan-den – oktober tot en met maart – zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan in de zomer.

U meldt nooit te snel!

U meldt nooit te snel!

4 decmeber 2019 | Gemaakt door Gemeente Cuijk

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert worden behoorlijk veilig ervaren. Inwoners geven Cuijk gemiddeld een 7.8 op het gebied van veiligheid, Grave een 7.5 en de Mill en Sint Hubert een 8.2. Toch heeft ruim een derde tot de helft van de inwoners wel eens te maken gehad met een verdachte situatie. De meeste inwoners maken hier een melding van, meestal bij de politie, maar minstens een derde doet dit niet. Hoe komt dit?

U meldt nooit te snel!

Goed idee? Doe er iets mee!

2 novermber 2019 | Gemaakt door Gemeente Cuijk

De gemeente Cuijk heeft het gemeentelijke subsidiestelsel uitgebreid met de Beleidsregel Subsidie Maatschappelijke Initiatieven. Met deze subsidie wil de gemeente vernieuwende of bijzondere culturele, sportieve of andere maatschappelijke initiatieven ondersteunen. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.


Oblatentuin

26 novermber 2019 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Een verborgen parel in het centrum van Cuijk. De Oblatentuin, de tuin die vroeger hoorde bij het klooster van de Paters Oblaten, aan de Grotestraat. En dat is zonde, dat die prachtige tuin, een oase van rust vlakbij het centrum, zo weinig bekend is bij de Cuijkse mensen.Lees het volledig bericht.

Sport-, trim- en ontspanningsgelegenheden

8 novermber 2019 | Gemaakt door WCC

Onlangs is er weer een prachtige sport- en trimgelegenheid bij gekomen. In het voormalige Parkbos (ooit de Lage Weidjes, een van oudsher drassig stukje terrein in Cuijk waar, tot aan de bouw van de Cuijkse Cantheelen een woonwijkje was gelegen), is een 400 meter (hard)loopbaan aangelegd door de gemeente Cuijk.

Bekijk het bericht.

Bemiddeling bij een burenruzie

12 oktober 2019 | Gemaakt door Jos van Lijssel

Heeft u problemen met uw buren? Probeer het dan eerst samen op te lossen. Vaak wordt direct de politie gebeld zonder de buren te spreken. Uit ervaring blijkt dat een goed gesprek vaak volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen.

Lees het artikel over wat u kunt doen bij een burenruzie.

Plannen voor minder zwerfafval

22 juli 2019 | Gemaakt door Jos Janssen

Aan het eind van het schooljaar hebben de klassen 1 A t/m D van het Merletcollege hun project 'zwerfvuil in de gemeente Cuijk' gepresenteerd aan de opdrachtgever WCC. De leden van de wijkraad waren blij verrast met en vol lof over de presentaties. Voor een foto-impressie verwijzen wij graag naar onze Facebook pagina.

Bekijk het artikel over het project.

Openbare vergadering Wijkraad Centrum

17 juli 2019 | Gemaakt door Wijkraad Centrum

Heeft u wat te melden over het wel en wee in ons werkgebied? Stuur een mailtje naar het secretariaat (zie pagina contact). Of kom eens naar de volgende Openbare Vergadering!

Bekijk de bijlage over de vergadering.

Repair café 2019

20 juni 2019 | Gemaakt door Tom van Rossenberg en Bert van Baal

Repair café in Doehuis/Castella is er voor álle wijken in Cuijk en omstreken. Help ons!


Bekijk de hele presentatie

Vier het Leven

5 april 2019 | Gemaakt door Jos Janssen

Vier het Leven is een jonge, ambitieuze en sociale onderneming. Een initiatief van twee gepassioneerde vrouwen, Helma van Heerikhuize en Annerieke Vonk, die een behoefte signaleren onder alleenstaande ouderen om samen uit te gaan.

Meer informatie

Nieuwe vacaturebank voor vrijwilligers

5 april 2019 | Gemaakt door Sociom

De vrijwilligers van het vrijwilligerspunt vierden onlangs de start van een nieuwe vacaturebank. De nieuwe vacaturebank geeft meer mogelijkheden en is in een nieuw, fris jasje gestoken. De website werd op maandag 25 februari gelanceerd.

Meer informatie

Hennepkwekerijen & drugslabs: help ze uw buurt uit

3 april 2019 | Gemaakt door o.a. de Politie

Het kweken van hennep en de productie van synthetische drugs zijn levensgevaarlijk. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Ontdek er alles over via onderstaande link.

Lees er meer over

Bekijk de nieuwe Facebookpagina van WCC!

30 januari 2019 | Gemaakt door Peter van Grinsven

WCC heeft tegenwoordig ook een Facebookpagina! Kijk eens wat daar is te lezen...

Ontdek de pagina hier

Zwerfvuil in de gemeente Cuijk

2 januari 2019 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Zwerfvuil blijft, altijd en overal, een probleem. De lokale overheid is niet toegerust om alle zwerfvuil te verwijderen. Dus ligt er een schone taak voor ons burgers! In ons werkgebied zijn bij de WCC (Wijkraad Cuijk Centrum) al een tweetal initiatieven bekend waarbij buurtbewoners gezamenlijk een plan maken om zwerfvuil zo veel en zo snel als mogelijk op te ruimen. Zowel de Wijkraad als de gemeente juicht dit van harte toe. De gemeente ondersteunt dit door o.a. het beschikbaar stellen van materiaal. Op onze website vinden jullie alle details van de gemeentelijke regeling.

Lees meer...

Nieuwe leden voor de Wijkraad Cuijk Centrum

27 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Wij zijn (altijd) op zoek naar nieuwe leden voor onze Wijkraad. Ons streven is om zowel geografisch (verdeeld over ons werkgebied) als qua leeftijdsopbouw een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te realiseren. Iedereen die affiniteit heeft met ons vrijwilligerswerk en dit dus een goede zaak vindt is van harte welkom. Wel hebben we een lichte voorkeur voor mensen uit ons deelwerkgebied tussen Molenstraat, spoorlijn, Maas en Beersebaan. Ook aspirant-leden uit het gebied 'over het spoor' (westzijde spoorlijn) en het gebied ten zuiden van de lijn Graaf Hermanstraat/'t Zand zijn op dit moment ondervertegenwoordigd. Jongere mensen (tot 60 jaar!) zijn niet vertegenwoordigd in onze Wijkraad. Ook wij ondervinden de gevolgen van vergrijzing en/of ontgroening. Dus als je nog jong(er) en enigszins onbezonnen bent, kom dan ons team versterken.

Wij fungeren vaak als intermediair tussen de lokale politiek en de burger. Dus enige affiniteit met het lokale wel en wee, maar vooral 'een warm hart voor de goede Cuijkse (centrum)zaak' is een dikke pré.

Je wordt niet meteen voor de leeuwen gegooid. Je mag gerust een kijkje in de keuken nemen. Daarna kun je een meer gefundeerde beslissing nemen. Als je het 'eng' vindt om als jonge hond tussen al die 'grieze wiezen'te vertoeven mag je ook proberen om als duo de Wijkraad te versterken. Dan heb je wellicht steun aan elkaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons secretariaat. Je mag ook een van de leden rechtstreeks aanspreken.

BeestenBende

24 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

De BeestenBende is een speciale club voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Inmiddels zijn al meer dan 8000 kinderen lid (geweest) van deze club.

Lees meer...

Presentatie bouwplannen in ons werkgebied

18 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Als u prijs stelt op ons overzicht dan kunt u dat opvragen bij het secretariaat van de WCC. U kunt natuurlijk ook uw informatie via de gemeente Cuijk verkrijgen.

Veilig fietsen van thuis naar school

11 november 2018 | Gemaakt door Jos Jansen

Nu het merletcollege op de locatie Katwijkseweg een aantal maanden draait, is er wederom door scholieren een onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid. Met name de ervaringen die opgedaan zijn op de fietsroutes van thuis naar deze nieuwe school. Klik op de foto voor meer informatie.

Snelfietsroute Cuijk-Nijmegen

11 november 2018 | Gemaakt door Peter van Grinsven

Dankzij de samenwerking tussen provincies, gemeenten, rijk en de fietsersbond komt er tussen Cuijk en Nijmegen een snelfietsroute. In februari 2016 is er een informatieavond geweest over de stand van zaken. Er is met, en tot tevredenheid van de aanwonenden overleg geweest over allerlei punten. Inmiddels worden die punten en andere details m.b.t. de uitvoering uitgewerkt. Naar verwachting komt er eind van 2018 een herziene presentatie. Op donderdag 13-12-2018 is er een inloopavond over de fietsbrug in MFA de Valuwe.

Er is vanuit de regio voorzichtige belangstelling om op deze snelfietsroute aan te sluiten.Vind meer inforamtie van de gemeente Cuijk vind je via deze link.

Nu ook herstelapp gemeente Cuijk

5 mei 2016 | Gemaakt door Cuijks Weekblad

Cuijk, Mill en Grave lanceren volgende week een app voor mankementen in straatbeeld.

Bekijk het volledige artikel over deze app.

Fotogalerij

 

 

Wijkraad Cuijk-Centrum

Stichting Wijkraad Cuijk-Centrum staat graag voor u klaar. Hieronder vindt u onze gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Telefoon:06 1364 6446
KvK nr.: 41086071
Opgericht: 07-03-1996
E-mail: secretariaat@wijkraadcentrum.nl