Wijkraad Cuijk-Centrum

De Wijkraad Cuijk-Centrum is een stichting met als doel om de leefbaarheid in het centrum van Cuijk te verhogen. Denk hierbij aan aandacht voor groenstroken, speelplekken, verlichting, verkeersveiligheid. Kortom de openbare ruimte. Maar ook volgen we grote bouwprojecten en hebben we aandacht voor jeugd- en ouderenwelzijn in de wijk.

Alle leden maken deel uit van het bestuur. De bestuursleden zijn lid voor onbeperkte tijd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder is er een vicevoorzitter, indien beschikbaar een notulist en een onbeperkt aantal leden.

Bij het zoeken naar nieuwe leden gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die het beste past in het geografische spreidingsplaatje van de leden over onze wijk.

De Wijkraad ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente Cuijk. Daarvoor levert de Wijkraad als verantwoording een jaarverslag aan waarin beknopt de activiteiten en participaties van de Wijkraad staan beschreven.

Wij vergaderen zes tot zeven keer per jaar in Het Pakhuis aan de Kerkstraat.

Onze leden

Wij stellen ons graag even aan u voor. Klik op een van onze leden om wat meer over hem of haar te weten te komen.

Annie van Voorst   Lam Arends   José Bardoel   Jos Hoedemaker  

Frans Stevens   Ger Langen   Peter van Grinsven   Hans Cranen

Fotogalerij

 

 

Wijkraad Cuijk-Centrum

Stichting Wijkraad Cuijk-Centrum staat graag voor u klaar. Hieronder vindt u onze gegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Telefoon:06 1364 6446
KvK nr.: 41086071
Opgericht: 07-03-1996
E-mail: secretariaat@wijkraadcentrum.nl